Home

TV Soest

Natuurlijk Soest

Home

Contact

De Soester Duinen

(deel 1) het voorjaar

Diaserie Soest in

alle seizoenen

De Engh en molen

De Windhond

Voortgang herstel kluizenaarsgrot en doolhof op landgoed De Paltz

De oude bomen moeten plaats- maken voor het doolhof

1 april 2016

Landgoed de Paltz

De Soester Duinen

(deel 2) De Zomer

De Soester Duinen is een natuurgebied in de gemeente Soest in de Nederlandse provincie Utrecht. Dit gebied, dat zich kenmerkt door omvangrijke zandverstuivingen, en dat daarnaast uit heideterreinen en bossen bestaat, vormt een deel van de noordelijke rand van de Utrechtse Heuvelrug. Het gebied wordt meestal aangeduid als De Lange Duinen en de Korte Duinen.De Soester Duinen zijn eigendom van de gemeente Soest. 
Toen in de Middeleeuwen de bevolking groeide verdween het bos. De belangrijkste oorzaken waren: houtkap en intensieve begrazing, vooral door schapen. In deze tijd ontstonden op de Utrechtse Heuvelrug uitgestrekte heidevelden. Op plaatsen waar zeer intensief begraasd werd ontstonden in de Late Middeleeuwen stuifzanden. Daar groeide niks meer en kreeg de wind weer vrij spel. Net als alle andere Nederlandse stuifzanden ontstonden de Soester Duinen door (te) intensief betreden, plaggen, en/of branden van de heide.
Lange Duinen met grove den Pinus sylvestris en ruwe berk Betula pendula
Het stuivende zand van de Soester Duinen vormde soms een probleem voor boeren in aangrenzende gebieden, bijvoorbeeld in de buurtschap De Birkt tussen Amersfoort en Soest. Om hun landerijen tegen zand te beschermen werden houtwallen aangelegd.
Toen de schapen van de Utrechtse Heuvelrug verdwenen veranderde de heide op veel plaatsen weer geleidelijk in bos en raakten ook de stuifzanden weer (deels) begroeid..

Het dak wordt er afgehaald. Er wordt een mal gemaakt waarmee de metselaar aan de slag kan.

Er wordt een mal gemaakt en de eerste stenen zorgvuldig ingemetseld

De Eempolder

met fietsboot

Het herstel van grot en doolhof genomineerd voor de cultuurstimu- leringsprijs

Oogstfeest op de Engh

De houten mal is vervangen door een van staal. Het metselwerk is klaar. Nu verder met de binnenkant

De monnik krijgt een hoofd en een arm van beeldend kunstenaar Hans de Goede

Restauratie gereed

Bert Smit verdwaald in doolhof

Restauratie gereed

Bert Smit vertelt

Heropening van de kluizenaarsgrot en doolhof

Het doolhof wordt verkent

Foto's opening

Uitreiking Eemsnoer Award 2018

Drakenbootrace Kleine Melm  2018